Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacy bepalingen voor de Martinair website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat Martinair zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven.

IP adressen/ Cookies

De webserver van Martinair verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Martinair website wordt dit cookie aangemaakt en geraadpleegd.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Wellicht ten overvloede, deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Links

Deze Martinair website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Martinair draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dus géén betrekking op andere websites en/of bronnen. Wij raden u aan de privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u enige persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Ten slotte zullen wij de via deze site verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Martinair besluit persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van wat in de privacy verklaring bepaald is, dan zal Martinair de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact op met Martinair.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om geïnteresseerde derden informatie te verschaffen over Martinair en haar bedrijfsonderdelen.
Martinair heeft de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan op geen enkele wijze de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie garanderen. Voordat u enige informatie opvolgt, dient u deze te verifiëren door contact op te nemen met Martinair.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Martinair niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van informatie en/of materiaal op deze website.

De auteursrechten van het materiaal op deze website zijn en blijven eigendom van Martinair. Dat u de website kunt bezoeken, houdt niet in dat u toestemming hebt om het materiaal te reproduceren en/of openbaar te maken; u mag niets reproduceren en/of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van Martinair.

© Copyright 2020 Martinair. All rights reserved.